Sazlıbosna Mahallesi İmar Uygulaması Askıya Çıkarılmıştır

06.09.2018 tarih ve 1634 sayılı Belediyemiz encümeni kararıyla Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1599, 5929, 5933, 6128 parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 27.05.2019 tarih ve 1440 sayılı Belediyemiz encümeni kararı ve 26.06.2019 tarih 1081-1060-1139 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19'uncu maddesine ve 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 08.07.2019-08.08.2019 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Sazlıbosna Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 08.08.2019 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi : 10.07.2019

Duyurular