Haraççı Mahallesi Hazal Sokakta Pazar Kurulması ve Satış Yeri Tahsisi

Madde 1: 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden Haraççı Mahallesi Hazal Sokak üzerinde pazar yeri kurulacaktır. 400 adet pazar satış yeri tahsis edilecektir.

Madde 2: Müracaatlar 14 Mart 2019 tarihine kadar şahsen Zabıta Müdürlüğüne yapılacaktır. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir. Yapılan inceleme sonucunda Yönetmeliğin 12 nci maddesinde öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan müracaat sahipleri, kura işlemine katılma hakkı kazanır.

Gazete İlan Tarihi

11/03/2019

Belediye İlan Panosu

07-15 Mart 2019

İnternet Sitesi(arnavutkoy.bel.tr)

07-15 Mart 2019

Başvuru Tarihi

07-15 Mart 2019

Kura Tarihi ve Saati

19/03/2019-13:00

Kuraya katılmaya hak kazananların listesi (Belediye internet sitesi ve ilan panosunda yayınlanacaktır)

20/03/2019

Kuranın Çekileceği Adres

Haraççı Mahallesi Haraççı Hadımköy Yolu Cad. No:24(ARGEM Binası)

Madde 3: Satış yerlerini kullanacaklarda aranılacak şartlar:

 (1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.

c) Vergi mükellefi olmak.

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

(3) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte ilgili belediyeye başvurur.

Güncelleme Tarihi : 11.03.2019

Duyurular