Arnavutköy Kıbrıs Caddesi İmar Uygulaması Askı İşlemi

“19.07.2018 tarih 1268 sayılı Belediyemiz encümeni kararıyla Arnavutköy İlçesi Arnavutköy 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 547, 548, 551, 20633, 20634, 20635, 20636, 20637, 20638, 20639 parsellerden oluşan düzenleme sahasında 3194  sayılı  İmar Kanunun 18’inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 27.12.2018 tarih 2669 sayılı Belediyemiz encümeni kararı ve 30.01.2019 tarih 230-216 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19’uncu maddesine ve 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 21.02.2019-21.03.2019 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Arnavutköy İslambey Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 21.03.2019 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir.”

Güncelleme Tarihi : 27.02.2019

Duyurular