Hadımköy-Yeşilbayır Bölgesi İmar Uygulaması Askı İşlemi

“23.07.2015 tarih 1268 sayılı Belediyemiz encümeni kararıyla Hadımköy, Ömerli, Yeşilbayır  mahallelerini kapsayan alanda  3194  sayılı  İmar Kanunun 18’inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 09.08.2018 tarih 1464 sayılı Belediyemiz encümeni kararı ve 05.12.2017 tarih 4490-4381 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19’uncu maddesine ve 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 18.12.2018-18.01.2019 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Hadımköy, Ömerli, Yeşilbayır Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 18.01.2019 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir.”

 

 

 

Güncelleme Tarihi : 25.12.2018

Duyurular