2017 Yılı Sayıştay Raporu İle İlgili Açıklama

Kamu kurumlarında mali açıdan denetim görevi bulunan Sayıştay, Belediyemizin 2017 yılına ait işlemlerini de denetlemiştir.

300 Milyonun üzerinde bütçesi ile 2017 yılında 195 milyon liralık kamuya açık ihalesi bulunan belediyemizin işlemlerinde sadece % 4’ üne karşılık gelen tutarıyla ilgili olumsuzluk tespit edilmiştir. % 96 gibi neredeyse bütüne yakın kısmı Sayıştay denetiminden sorunsuz bir şekilde geçmiştir.

Kamu ihaleleri ile ilgili kanunlar ve diğer mevzuatta ihalelerin ön hazırlıkları, onayları ve gerçekleştirme işlemlerinde tüm yetki ilgili birimin müdüründe ve personelindedir. Belediye başkanı ve yardımcıları bu konuda karar verici ve uygulayıcı olamaz. Belediyemiz Kültür İşleri Müdürlüğü’nün bazı ihaleleri ile ilgili gördüğü lüzum üzerine Belediye Başkanımız 30.03.2018 tarihinde verdiği olurla inceleme başlatmıştır. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulgular başkanlık makamına sunulmuştur. Yani bugün denetim raporuyla kamuoyuna yansıyan konularla ilgili 7 ay önce soruşturma açılmıştır. Bu soruşturmanın sonucunda ihale yetkilisi olan müdür ve bazı müdürlük personeli hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.
Ayrıca gerek ihalelerin yaklaşık maliyetlerinde gerekse ihale şartnamesine uygun yapılmayan hususlar tek tek tespit edilmiştir. Bu tespitlerde yapılmayan bazı iş kalemleri yerine (örneğin sanatçı getirilmesi) başka harcamalar yapılmış olmasına rağmen (örneğin toplu nikah da evlenen çiftlere beyaz eşya ve çeyrek altın verilmesi) şartnamede olmaması nedeniyle harcama kalemlerinde gösterilmemiş olduğu belirlenmiştir. Bir kısmında ise yaklaşık maliyetinin belirlenmesi aşamasında yüksek fiyatlardan hesaplandığı şekilde kaba hataların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca KDV oranlarının da yanlış hesaplandığı görülmüştür.

1- Bu ve benzeri işlemlerin sonucunda Belediye Başkanı’nın talimatı ile ilgili birimin müdür ve bazı personeline disiplin cezası verilerek görevlerinden alınmışlardır.

2- Yasa gereği haklarında adli işlem yapılmak üzere önce Kaymakamlık Makamı’na bildirilerek akabinde konu savcılığa aksettirilmiştir. Bu süreç devam etmektedir

3- Kamuoyuna yansıyan hususları içeren dosyalardaki hatalı işlemler ve ödemelerden kaynaklanan tutarları piyasa değerinin üzerinde belirlenen ürünlerin fiyat farkları hesap edilerek ilgililerden tahsil edilmiş ve belediyenin kasasına iade edilmiştir. Yukarıda izah edildiği üzere bu konularda belediyemiz Sayıştay raporunun açıklanmasından 7 ay önce kamu zararını giderici ve ilgilileri hakkında idari ve adli soruşturma içeren görevlerini yerine getirmiştir.

Yaklaşık 1250 kişinin görev yaptığı kurumda birkaç kişiden kaynaklanan sorunu genelleştirmek ve bunun üzerinden siyasi linç kampanyası yürütmek büyük haksızlıktır.

Sorumlu olduğumuz Arnavutköy halkına ve kamuoyuna böyle bir konu ile gündeme gelmekten dolayı üzüntülerimizi belirtir saygılar sunarız.

Arnavutköy Belediyesi

Güncelleme Tarihi : 26.02.2019

Duyurular