2018 Yılı Muhtar Harçları

4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası gereğince, İstanbul İlinde mahalle muhtarları tarafından görülecek hizmetlere karşılık olarak alınacak harçların, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak ile Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik’in  11. maddesi göz önüne alınarak, 2018 yılında harç alınacak ve alınmayacak liste tespit edilmiştir.

Harç Alınacak Hizmet ve İşlemler:

1- Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi, 7.50TL.

2- Nüfus Cüzdanı Örneği, 7.50TL.

3- Saklı Nüfus Başvuru Formu, 7.50TL.

4- Nüfus Cüzdanı ve Aile Cüzdanı Talep Belgesi, 7.50TL.

5- Menşe Şahadetnamesi, 7.50TL.

6- Hayvan Satış Belgesi. 7.50TL.

7- Tapu Temlik ve İntikal Belgesi, 7.50TL.

8- Tapu İşlemlerinde Hüviyet Onama Belgesi, 7.50TL.

9- Tapu İntikal İşleri İçin Veraset Belgesi, 7.50TL.

Harç Alınmayacak Hizmet ve İşlemler:

1- Yaşam Belgesi,

2- Adli, Müzaheret Şahadetnamesi

3- 1111 sayılı Askerlik Kanunu Hükümlerine Göre; 

    a)  Askerlik yoklama memurları tarafından istenilen bilgiyi vermek,

    b) Askerlik Şubelerine davet pusulalarını imza mukabilinde alarak sahiplerine tebliğ etmek, ve davetlilerle beraber belirlenen günde askerlik meclisine gitmek ve davetle icabet etmemiş olanlar hakkında bilgi vermek,

    c) İlgililerine bildirilmek üzere gönderilen askere sevk cetvellerini, hazır olan sahiplerine tebliğ ederek kendilerini ve hazır bulunmayanlar hakkında icap eden açıklamayı kaydederek, cetveli o mahallin zabıta amirine teslim etmekle beraber kendisi de toplama yerinde hazır bulunarak istenilen bilgiyi vermek,

    d) Askere sevk tarihinden itibaren akıbeti meçhul kalanlar hakkında şahadetname vermek,

   e) Askerlik çağında olanlardan 15 günden fazla bir müddetle şubesinin bulunduğu mevkiden harice çıkmak isteyenlerin verecekleri haberi kaydetmek ve şubesine bildirmek,

4- Özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilere, istisna edilen işlemler,

5- Fakirlikleri muhtarlarca kabul edilenlere verilen fakirlik belgesi, yerleşim yeri belgesi, nüfus kayıt ilmühaberi, ölüm kâğıdı, doğum ve yer değiştirme ilmühaberlerin,

6- Şehit ve Gazi Ailelerinin muhtarlardan alacakları belgeler.

 

 

 

Güncelleme Tarihi : 12.02.2018

Duyurular