Yapı Kullanım İzin (İskan) Belgesi

Başvuru İçin İstenen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi
2- İş Bitirme Belgesi
3- SGK İlişik Kesme Yazısı
4- Hisar Vergi Dairesi Harcı Makbuzu
5- Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı Makbuzu  ( Belediyeden Harç Kestirilecek )
6- Tesisat iskân Harcı Makbuzu ( Belediyeden Harç Kestirilecek )
7- Fotoğraf ( Yapının Ön Cephesinden )
8- Emlak Vergi  Beyannamesi
9-Fenni Mesul Uygunluk Yazısı ( Yapı Denetimsiz İnşaatlar İçin )
10-İSKİ Uygunluk Yazısı
11-Müteahhit Sicil Durum  ( Yetki Belgesi ) Belgesi ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü )
12-Enerji Kimlik Belgesi  ( 2011 Yılı ve Daha Sonraki Ruhsatlılar İçin )
13-Asansör Ruhsatı ( Varsa )
14-Kat İrtifakı Tapuları


 MÜRACAATLAR BİZZAT YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILACAKTIR.

 

 

   Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88

   444 4 597

Güncelleme Tarihi : 26.02.2018