Yapı Ruhsatı

YAPI RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 

 • Başvuru dilekçesi
 • Tapu Takyidat Yazısı ve Tapu Kaydı (1 aylık)
 • Parsel hisseli ise hissedarlardan muvafakatname
 • Aplikasyon Krokisi
 • İmar durumu
 • Plan Kote
 • İnşaat istikamet rölevesi
 • Kot kesit belgesi
 • Belediyeye Borcu olmadığına dair yazı
 • İBB onaylı Avan Proje -İlgili kurum görüşü
 • Projeler (Mimari, Statik, sıhhi ve elk. .Tesisatı, Zemin Etüdü, Isı Yalıtım)
 • Tüm Projelerin CD Ortamında Kayıtları ve en az 3 farklı şekilde olmak üzere Cephe Tasarımı
 • Zemin İnceleme Raporu
 • Proje Müellif Taahhütnameleri
 • Bina İnşaat Harçları–23.madde Yol katılım harcı-Otopark harcı-Mekanik Tesisat harçlarının yatırıldığına dair makbuzlar.
 • İmar Kanununun 23.maddesi Yol katılım harcı taahütnamesi
 • Otopark Harcı Taahütnamesi
 • Harfiyat taahütnamesi
 • İSKİ onayı
 • İtfaiye onayı
 • ÇED görüşü (Gerekmesi halinde)
 • Trafo Belgesi
 • UKOME görüşü
 • Sığınak onayı
 • Proje Müelliflerinin, her yıl yenilenen Büyükşehir Belediyesin kayıtlı olduklarını gösteren belgesi
 • Proje müelliflerinin proje sorumluluk beyanı
 • Müteahhit yetki belge numarası
 • Noter Tasdikli Müteahhit Taahhütnamesi
 • Arsa sahibi ile müteahhidi arasında müteahhitlik sözleşmesi
 • Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge
 • Ticaret Odası Kaydı
 • Müteahhit Şirket sicil gazetesi, İmza sirküleri
 • Müteahhit yetki belge numarası
 • İkametgah senedi
 • Ticaret Odası kaydı
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi
 • Y.İ.B.F. Yapıya İlişkin bilgi Formu
 • Yapı denetim firmasının noter tasdikli izin belgesi
 • Yapı denetimini üstlendiğine dair yazı

MÜRACAATLAR BİZZAT İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILACAKTIR. 

   Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88

   444 4 597

Güncelleme Tarihi : 27.11.2017