UMUMA AÇIK iSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİNİN RUHSATLANDIRILMASI

  • Ruhsat Beyan Formu
  • Kiracılardan Kira Sözleşmesi
  • İtfaiye Raporu
  • Kolluk Görüşü
  • Mesafe Krokisi
  • Adli Sicil Kaydı
  • Sağlık Raporu
  • Kat Maliklerinden Muaffakatname
  • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi
  • 2 Adet Vesikalık Resim


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İsim 
:Abdüsselam KOLAY
Unvan 
:Müdür
Adres
:Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul
Tel 
:444 4 597
Fax :02126851146
e-Posta
:abdusselamkolay@arnavutkoy.bel.tr

 


 

İkinci Müracaat Yeri 
:Belediye Başkan Yardımcısı
İsim 
:Zekeriya KOÇ
Unvan 
:Belediye Başkan Yardımcısı
Adres
:Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul 
Tel 
:444 4 597
Fax :02126851146
e-Posta
:zekikoc@arnavutkoy.bel.tr

Güncelleme Tarihi : 20.03.2020