GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN RUHSATLANDIRILMASI

  • Ruhsat Beyan Formu
  • Kiracılardan Kira Sözleşmesi
  • İtfaiye Raporu
  • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi
  • İSKİ Gayrisıhhi Müessese Görüşü 
  • ÇED Görüşü
  • Motor Beyannamesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzamanı Sözleşmesi
  • Tehlikeli Atıklarla İlgili Lisansa Tabi ise Belgesi

 


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İsim 
:Abdüsselam KOLAY
Unvan 
:Müdür
Adres
:Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul
Tel 
:444 4 597
Fax :02126851146
e-Posta
:abdusselamkolay@arnavutkoy.bel.tr

 


 

İkinci Müracaat Yeri 
:Belediye Başkan Yardımcısı
İsim 
:Zekeriya KOÇ
Unvan 
:Belediye Başkan Yardımcısı
Adres
:Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İstanbul
Tel 
:444 4 597
Fax :02126851146
e-Posta
:zekikoc@arnavutkoy.bel.tr

Güncelleme Tarihi : 20.03.2020