BELEDİYEMİZ ŞİRKETİ ARAŞ A.Ş.YE İŞÇİ STATÜSÜNDE GEÇMEYE HAK KAZANANLARIN KESİN LİSTESİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda; Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 listelerde belirtilen toplam 829 kişinin 02.04.2018 tarihi itibariyle Belediye Şirketi ARAŞ A.Ş. bünyesinde işe başlatılmaya hak kazanmıştır.


Ek-1

Ek-2

Ek-3

Ek-4

Güncelleme Tarihi : 03.04.2018

Duyurular