TAŞERON İŞÇİLERİN SINAV LİSTELERİ

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 127' inci maddesi (375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici Madde 23-24) ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği kapsamında Belediyemizde görev yapan taşeron çalışanlarımızın işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 23 Şubat 2018 tarihinde web sitemizde ilan edilen sınava katılmaya hak kazanamayanlara ait kesin olmayan listeye yapılan itirazlar Valilik Makamının 17.01.2018 tarihli ve E.5222 sayılı Olur’u ile kurulan İtiraz Komisyonunca değerlendirilmiş olup, kesin listeler aşağıda ilan edilmiştir.

Hak kazananlara ilişkin yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler aşağıda ilan edilmiştir.

696 sayılı KHK'nın 127' inci maddesinin uygulanmasına yönelik (375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici Madde 23-24) 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğin 39 uncu maddesi uyarınca, sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin ilan tebliğ yerine geçtiğinden, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.


SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARA AİT KESİN LİSTE

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK KİŞİLER AİT LİSTE

UYGULAMALI SINAVA GİRECEKLERE AİT LİSTE

YAZILI SINAVA KATILACAK KİŞLERE AİT LİSTE

Güncelleme Tarihi : 13.03.2018

Duyurular