Ömerli Sanayi Bölgesi İmar Uygulaması Askı İşlemi

"15.12.2016 tarih 2229 sayılı Belediyemiz encümeni kararıyla Hadımköy, Ömerli, Deliklikaya ve Sazlıbosna mahallelerini kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18'inci maddesine göre imar uygulama çalışmasına başlanılmış, yapılan çalışma 07.09.2017 tarih 1643 sayılı Belediyemiz encümeni kararı ve 13.12.2017 tarih 4513-4306 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19'uncu maddesine ve 5216 sayılı Kanun'un 7/b maddesine istinaden onaylanmıştır. Söz konusu kararlara istinaden parselasyon paftası ve şuyulandırma cetvelleri 15.12.2017-15.01.2018 tarihleri arasında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Hadımköy, Ömerli, Deliklikaya ve Sazlıbosna Mahalle Muhtarlığında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıda bulunan çalışmanın ilgililerince 15.01.2018 tarihine kadar incelenmesi ve varsa itirazlarını Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir."


ÖMERLİ, DELİKLİKAYA VE SAZLIBOSNA MAH. ADRES KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi : 16.01.2018

Duyurular