Asansör Tescil Belgesi

 • Başvuru Dilekçesi,
 • Binaya Ait Tapu Fotokopisi,
 • Binaya Ait Yapı Ruhsatı,
 • Sanayi sicil Belgesi
 • Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu
 • AT uygunluk Beyanı ve imza sirküsü sureti
 • Garanti Belgesi – Ek-4 e göre hazırlanmış
 • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Başvurusu sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura
 • İlk periyodik kontrol rapor TSE den(yeşil)
 • Makine ve Elektrik Mühendislerinin SMM (Projenin Yapıldığı Yıla Ait),
 • Asansöre Ait 3 Adet Proje

Güncelleme Tarihi : 10.04.2018