Umuma Açık İşyerleri İçin Ruhsat İşlemleri

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

- Otel, Motel, Pansiyon vb. Konaklama Yerleri,
- İçkili Lokantalar,
- Kahvehane, Oyun Salonu, İnternet Salonu,
- Düğün Salonları, Sinema Salonları,
- Lunaparklar, Sirkler,
- Çay Bahçeleri,
- Hamam, Sauna vb. işyerleri

GEREKLİ EVRAKLAR

-2 Adet Fotoğraf
-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
-Vergi Levhası
-Tapu Fotokopisi
-Kira Kontratı
-Yangın Söndürme Tüpü Faturası (100m2 için 1 Adet 6 kğ)
-Kiracının ve Mal Sahibinin Borcu Yoktur Yazısı (Emlak Servisinden)
-Oda ve Sicil Kayıt Belgeleri
-Mesafe Krokisi (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak)
-Adli Sicil Belgesi
-Sağlık Raporu
-Kat sahiplerinden Muvafakatname (Noterden)
-Yapı Ruhsatı
-Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan Belgesi)
-Tapuya ait Taşınmaz Kaydı
-Devir ise Devir Sözleşmesi (Noterden)

ŞİRKET İSE

-Ticaret Sicil Gazetesi
-İmza Sirküleri
-Faaliyet Belgesi

Ruhsata Müracaat Şekli;

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için alınması gereken İtfaiye Raporu ve Emniyet Görüşünün talebi müdürlüğümüz tarafından gerekli kurumlardan istenecektir.

Başkanlığımızdan temin edeceğiniz  başvuru beyan formunu doldurarak müracaat edilebilir.

Dernek Lokal Ruhsatı

Dernek Lokal  ruhsatları Kaymakamlık tarafından verilmekte olup lokal açmak isteyen dernek yetkililerinin kaymakamlık makamına başvuru yapması gerekmektedir.

Yetkili idareden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan, işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Yeni bir işyeri açacak veya faal bir işyerini devir alacak işyeri ilgililerinin; işyerini açmadan veya devir almadan önce konu ile ilgili olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden bilgi alması yararına olacaktır.


Güncelleme Tarihi : 17.10.2016